header banner
Default

Als uw naaste overleden is, verwijdert u hun sociale media-accounts


Als een dierbare overlijdt, blijven zijn of haar sociale media accounts gewoon bestaan. Hierdoor krijg je bijvoorbeeld elk jaar een melding dat jouw naaste jarig is. In de Radar-uitzending van 13 november behandelen we hoe confronterend dat kan zijn. Gelukkig kun je zijn of haar sociale media verwijderen. Wij leggen je uit hoe je dat doet. 

Makkelijkst als je wachtwoorden weet

Het verwijderen van iemands sociale media is het makkelijkst als je zijn of haar inloggegevens weet. Bij alle sociale media kun je dan in de instellingen het account opheffen. 

Beschik je niet over de wachtwoorden? Dan is het wijzigen iets ingewikkelder, maar niet onmogelijk. We bespreken het voor verschillende sociale media. 

Facebook

Om het Facebookprofiel van een naaste te wijzigen of verwijderen kun je via deze link een verzoek indienen bij Facebook. Je kunt het profiel dan laten verwijderen of een herdenkingsstatus geven. Geef je het profiel een herdenkingsstatus? Dan is het nog wel te bekijken en kunnen mensen berichten plaatsen op het profiel als gedenkplaats. Er komt bij het account ‘ter nagedachtenis aan’ te staan.

Instagram

Ook op Instagram kun je het account van jouw dierbare een herdenkingsstatus geven. In dit formulier vul je gegevens over de overledene in: namelijk zijn of haar naam, zijn of haar Instagram-gebruikersnaam en een bewijs van overlijden. Dit kan een overlijdensbericht of nieuwsartikel zijn. Ook geef je jouw naam en e-mailadres op. 

Wil je het Instagram-account toch liever verwijderen? Dan kan via deze link

Google

Iemands Google account biedt toegang tot diensten zoals YouTube en Gmail. Om deze diensten stop te zetten, kun je het Google account van jouw naaste opheffen. Dat kan via deze link. Hier kun je ook gegevens van jouw naaste ophalen of saldo overdragen. 

Google vraagt je om de volgende gegevens: de naam van de overledene, zijn of haar e-mailadres, de datum van overlijden, een kopie van de overlijdensakte, jouw naam, je relatie met de overledene en een kopie van je identiteitsbewijs. 

LinkedIn

Bij LinkedIn is er geen mogelijkheid om het account een herdenkingsstatus te geven. Je kunt het alleen verwijderen. Dat doe je via dit formulier. LinkedIn vraagt jouw naam en e-mailadres, de naam van de overledene, de URL van het LinkedIn-profiel en het e-mailadres van de overledene, jouw relatie met diegene en de datum van overlijden. 

X (voorheen Twitter)

Een X-account kun je alleen als familielid of bevoegd persoon verwijderen. In een online formulier vul je de accountnaam van de overledene, de voor- en achternaam van de overledene, je relatie met de overledene en je eigen naam en e-mailadres in. 

Hierna ontvang je van X een mail met verdere instructies. Zo moet je een kopie van de overlijdensakte en een kopie van jouw identiteitsbewijs aanleveren. Als dit allemaal binnen is, neemt X je verzoek in behandeling. 

Pinterest

Pinterest geeft je ook alleen de mogelijkheid om het account van jouw naaste te verwijderen. Ook hier is een herdenkingsstatus niet mogelijk. Op deze pagina kun je contact opnemen met Pinterest om het account te sluiten. Je vult dan een aantal gegevens in, namelijk je relatie met de overledene, de datum van overlijden en de overlijdensakte. 

Snapchat

Bij Snapchat is er nog niets geregeld voor het stopzetten van een account na het overlijden. Heb je de inloggegevens van jouw naaste? Dan kan het via deze link

TikTok

Ook bij TikTok is er nog niets geregeld voor het deactiveren van een account na overlijden en heb je de inloggegevens van jouw dierbare nodig. Weet je deze? Dan kun je het account via deze link verwijderen. 

Dit kun je zelf regelen

Zelf kun je ook al het een en ander regelen. Zo kun je een overzicht maken van alle accounts die je hebt en iemand aanwijzen als social media executeur. 

Lees verder: Dit kun je nu al regelen voor je digitale nalatenschap. 

Sources


Article information

Author: Edward Cordova

Last Updated: 1702576202

Views: 806

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edward Cordova

Birthday: 1993-01-14

Address: 99066 Brian Viaduct, Lake Danielton, KS 40748

Phone: +4382450314938882

Job: Urban Planner

Hobby: Mountain Climbing, Tennis, Billiards, Web Development, Metalworking, Dancing, Hiking

Introduction: My name is Edward Cordova, I am a accomplished, striking, Gifted, apt, resolute, Colorful, treasured person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.