header banner
Default

4 af 10 danskere følger sociale medieinfluencers og virksomheder


30. maj 2023

Instagram har overhalet Facebook og er nu danskernes primære følg-en-virksomhed-eller-influencer-medie. Det kan dog være en stakket frist, for TikTok stormer frem. Det viser ny analyse fra Dansk Erhverv.  

VIDEO: Top 50 Social Media Influencers by Followers.
Go Data

For Rikke Thomsen er det en fast vane.  

Hver dag bliver Instagram lige scrollet igennem, for det kunne jo være, at en af de influencers eller virksomheder, hun følger på mediet, kører et godt tilbud eller viser et fedt produkt frem: 

”Det er bare en nem og hurtig måde at blive inspireret på fremfor at klikke ind på forskellige hjemmesider.” 

Den vane er hun langt fra alene om at have. 

Nye tal fra Dansk Erhverv viser, at 37 procent af danskerne følger virksomheder eller influencers på sociale medier. 

Det er en lille fremgang fra sidste år, hvor tallet var 34. Fremgangen er især båret af de unge, hvor andelen, der følger virksomheder og influencers, er steget fra 57 procent til 67 procent. 

Instagram overhaler Facebook 

VIDEO: Hopper på VERDENS STØRSTE trampolin med PRO flippere
10 ud af 10

Det mest populære medie er Instagram, som 7 ud af 10 danske e-handelsforbrugere benytter. Dermed har det billedbårne medie efter nogle år på andenpladsen lige akkurat overhalet Facebook som det medie, flest brugere benytter til følge virksomheder eller influencers.  

At Instagram og Facebook topper listen, kommer formentlig ikke bag på virksomhederne. Det harmonerer i hvert fald fint med deres marketingplaner. Det forklarer Mathilde Møller, som er konsulent i Dansk Erhverv og ekspert i sociale medier. 

”Vores seneste medlemsundersøgelse viste tydeligt, at virksomhedernes marketingafdelinger bruger flest ressourcer på Facebook og Instagram. Det er velkendte medier, som både de og brugerne kender.” 

TikTok stormer frem 

VIDEO: Zero To 10k In One Week: Instagram Influencer Marketing Strategy
Josh Ryan

Instagrams erobring af førstepladsen er dog langt fra det mest interessante i analysen, lyder det fra Mathilde Møller.  

Det er i stedet TikToks enorme fremgang.  

Mediet stormer frem og har på et år mere end fordoblet andelen af brugere, som følger influencers eller brands. Blandt de unge er der tale om en tredobling fra 14 procent i 2021 over 32 procent i 2022 til 42 procent i 2023, og dermed er TikTok næsten lige så stor som Facebook. 

”Det er ret vildt, især når man tænker på, hvor meget negativ omtale der har været af TikTok den seneste tid,” siger Mathilde Møller og uddyber: 

”Udviklingen står også i kontrast til vores medlemsundersøgelse, der viser, at virksomhederne forventer at skære i deres TikTok-budget.” 

Undervurdér ikke nyhedsbrevet 

VIDEO: Earn $10/Day Online Doing Instagram Influencer Research | Influencer Marketing
HBA Services

Ikke overraskende spiller alder en stor rolle i forhold til, hvilke medier man bruger. Mens de unge er til Snapchat og TikTok er børnefamilierne til Facebook og de ældre er til nyhedsbreve. 

Faktisk modtager hele 60 procent af de ældre nyhedsbreve fra virksomheder. Det er måske overraskende højt, men det er med til at understrege en vigtig pointe, forklarer Mathilde Møller: 

”Du skal ikke undervurdere nyhedsbrevet. Det er populært hos rigtig mange forbrugere, og for butikkerne er det også en attraktiv kanal, fordi man ikke er påvirket af stigninger i annonce/platforms-priser, og så giver e-mails dig også den eftertragtede første-parts-data.” 

Log ind og hent hele E-handelsanalysen 

Sources


Article information

Author: Jerry Lewis

Last Updated: 1703698681

Views: 988

Rating: 4.3 / 5 (90 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerry Lewis

Birthday: 1939-08-09

Address: 3539 Lucero Ranch, Port Erikmouth, ME 46239

Phone: +4161698541148753

Job: Article Writer

Hobby: Skydiving, Ice Skating, Poker, Hiking, Amateur Radio, Surfing, Hiking

Introduction: My name is Jerry Lewis, I am a exquisite, enterprising, expert, apt, unswerving, frank, audacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.