header banner
Default

Hoe werk die koop van Bitcoin?


Table of Contents

  Partnerbijdrage

  omdat de munt natuurlijk ongekende prijsstijgingen liet zien. Momenteel is de munt weer aan een niet te zuinige opmars bezig; het is dus niet meer dan logisch dat men wil instappen. Maar hoe koop je cryptomunten zoals de Bitcoin en wanneer is het de juiste tijd om in te stappen?

  Hoe kun je Bitcoin kopen?

  Er bestaan 2 meest voorkomende manieren om cryptomunten te kopen, zoals de Bitcoin:

  1. Via een crypto platform. Let dan goed op de transactieprijzen die worden gevraagd per transactie
  2. Via een eigen wallet (digitale portemonnee, de non custodial wallet)

  Kopen via een crypto platform

  Op een crypto platform maak je een eigen account aan. Dit mag doorgaans pas vanaf 18-jarige leeftijd. Zodra er een account is aangemaakt, kan er geld gestort worden van je bank naar het eigen account. In de koerslijst zijn alle munten aan de hand van een live koers terug te vinden. Zo ook de Bitcoin koers. Het is belangrijk om voordat je tot direct aankoop van de Bitcoin overgaat even de koers te bekijken, kijk naar wat hij vanaf het begin heeft gedaan, maar kijk ook naar de laatste maanden en de laatste week. Is er een stijgende of dalende lijn rond de Bitcoin in de afgelopen week te zien? Bij een dalende lijn is het meestal interessant om te wachten tot de dalende lijn weer richting de stijgende lijn gaat. Dat is meestal het moment om tot kopen over te gaan. Natuurlijk kun je nog langer wachten en de munt eens een week of langer monitoren om het juiste moment af te wachten.

  Crypto kopen betekent winst of verlies kunnen maken

  Zodra je de munt koopt, wordt hij bijgeschreven in je account. Er wordt dan wel een klein percentage aan kosten in rekening voor de transactie in rekening gebracht. Nu kun je handelen; kopen en verkopen wanneer je wilt. Natuurlijk is er ook altijd kans op verlies, houd daar rekening mee, zet dus alleen een bedrag in wat je kunt missen.

  Crypto in eigen wallet beheren

  Het beheren van een noncustodial crypto wallet betekent dat je het eigendomsbewijs (private key) van de cryptomunt(en) opslaat in een beveiligde wallet die te downloaden is, maar je kunt deze wallet ook offline bewaren (een van de veiligste manieren), zo valt de wallet nooit te hacken. Want eenmaal de private key kwijt, is deze nooit meer terug te krijgen. De wallet moet voorzien worden van beveiliging, maar dat valt allemaal in te stellen.

  Voor- en nadelen

  Het voordeel van een eigen wallet is dat je volledig anoniem kunt opereren, mensen kunnen dit als groot goed zien; er zit geen stap tussen van de crypto handel, die jouw wallet beheren. 

  Anderzijds bieden crypto platforms het voordeel dat zij het handelen zeer gemakkelijk en overzichtelijk maken. Je kunt je belastingoverzicht tevens gemakkelijk downloaden - want over een stuk winst zal ook belasting betaald moeten worden. 

  Dit artikel wordt u aangeboden door newsbit.nl. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

  Sources


  Article information

  Author: Charles Phillips

  Last Updated: 1703137802

  Views: 902

  Rating: 4.5 / 5 (78 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Charles Phillips

  Birthday: 1983-04-11

  Address: 272 Valencia Landing Suite 486, Perezton, KY 57198

  Phone: +4251793183520286

  Job: Robotics Engineer

  Hobby: Mountain Climbing, Embroidery, Reading, Arduino, Knitting, Wildlife Photography, Raspberry Pi

  Introduction: My name is Charles Phillips, I am a unwavering, proficient, treasured, resolved, unreserved, frank, venturesome person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.