header banner
Default

Dit zijn de kosten van bitcoin mining in Nederland op dit moment


Bitcoin (BTC) miners houden de blockchain van Bitcoin draaiende en zijn gehuisvest over de hele wereld. Een goede verspreiding wat dat betreft is dan ook erg gunstig voor de decentralisatie van het netwerk. Echter zijn er grote verschillen in de aantrekkelijkheid van landen om er als miner te gaan opereren. Dit is onder andere afhankelijk van de elektriciteitskosten. Hoe voordelig is het wat dat betreft om Nederland als thuisbasis te verkiezen als bitcoin miner?

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Wat kost BTC mining in Nederland?

VIDEO: CRYPTO MINING, WAT is het en HOE begin je zelf? | TechTime
TechTime

CoinGecko heeft op 17 augustus een rapport gedeeld waarin een analyse is losgelaten over de wereldwijde kosten om 1 BTC te minen op basis van de publieke energieprijs. In totaal zijn er 147 landen meegenomen in de analyse.

Het is belangrijk om op te merken dat het onderzoek zich richt op zogenoemde solo miners. Vandaag de dag voegen veel miners zich echter bij mining pools om op die manier de krachten te bundelen. Ook zijn reusachtige mining farms tegenwoordig een groot onderdeel van de industrie. Beiden kunnen over het algemeen tegen lagere kosten opereren dan wanneer je er in je eentje voorstaat.

De gemiddelde elektriciteitskosten om 1 BTC te minen is volgens het artikel 46.291,25 dollar, wat ongeveer 77 procent hoger is dan de huidige bitcoin koers. CoinGecko hanteert een gemiddelde van 266.000 kilowattuur (kWh) om 1 BTC te delven.

Nederland heeft een plekje weten te bemachtigen binnen de top 10 meest onrendabele landen om 1 BTC te minen. Om precies te zijn staat het op plek 8 met gemiddelde elektriciteitskosten van 137.798,79 dollar per BTC.

Advertisement

Bitcoin mining wereldwijd

VIDEO: Nederlandse boerderij gebruikt Bitcoin-mijnbouw om tulpen te kweken en te besparen op energiekosten | AFP
AFP News Agency

Wereldwijd blijkt het in slechts 65 landen winstgevend te zijn om zelf 1 BTC te minen, als je alleen de kosten voor stroom in acht neemt. Ook de landen waarin het minen, handelen en het gebruik van bitcoin compleet verboden is, zijn meegenomen in de analyse.

34 van deze 65 landen bevinden zich in Azië, terwijl Europa er slechts 5 telt. Het rapport identificeerde Italië als het duurste land voor solo bitcoin mining met gemiddelde elektriciteitskosten van 208.560 dollar per BTC. Dit werd gevolgd door Oostenrijk met 184.352 dollar en België met 172.382 dollar.

Ondertussen stellen de Libanese elektriciteitstarieven individuele miners in staat om 1 BTC te genereren voor slechts 266 dollar. Op basis van deze gegevens is dit ongeveer 783 keer goedkoper dan de kosten in Italië.

Post Views: 309

Sources


Article information

Author: Todd Little

Last Updated: 1702631522

Views: 503

Rating: 4.2 / 5 (92 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Todd Little

Birthday: 2013-07-05

Address: 42965 Campbell Mission, Port Seanton, DE 55159

Phone: +4679937301912464

Job: Marketing Manager

Hobby: Web Development, Wine Tasting, Yoga, Origami, Stamp Collecting, Fishing, Backpacking

Introduction: My name is Todd Little, I am a valuable, clever, daring, resolute, forthright, fearless, Precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.